Författararkiv: Fredric Behmer

Detta händer på LSS

NYHET! Nu bokar vi arbetsplikter via BAS 🙂

Äntligen kan vi boka våra arbetsplikter via webben och BAS som du når HÄR

Sjösättningstider 2019

Frågor kring sjösättningsdagarna mailas med fördel till tss@lidingosegelsallskap.se

Inför sjösättningen: Allt täckningsmaterial skall vara borta från båten och ej ligga ivägen för slamkryparna.

Tillse att du har förtamp fäst i båten som är lätt att nå nerifrån när båten står på slamkryparen, aktertamp på båtens babordssida. Säkerställ att bottenplugg sitter i samt slangklämmor och annat sitter som det ska om du pillat med dem i vårrustningen 🙂

Kontrollera din tilldelade bryggplats. Om du inte vet din bryggplats, maila hamnkapten@lidingosegelsallskap.se. Bra att förbereda med bryggtampar innan.

LSS nya policy 2019 gällande stöttning och pallning av båtar

Vår eminente Varvsbas Stefan Melin redogör här för vad som gäller för våra guldklimpar när dom står på land.

Försvåra för våra nattliga besökare!

Trots daglig samt nattlig bevakning sker stölder. Sällskapets styrelse och drift rekommenderar starkt sina medlemmar att göra besök av tjuvar så ointressant som möjligt. Ta gärna av propellrar, motorkåpor på utombordare samt helst även underhus när din båt står på land. Ta bort dyr elektronik.

Förslag på nya stadgar

Se till din båt!

Den senaste tidens snöfall samt töväder tynger ned presenningar och vi har sett ett flertal täckställningar som kollapsat under tyngden. Det är varje båtägares ansvar att säkerställa att dennes båt står stabilt och säkert på varvsplan så ta gärna en sväng ned till klubben och titta till din båt.


Information kring GDPR

Lidingö Segelsällskap behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina
personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig. läs mer