Båt På Trailer (Vintertid)

För tilldelning av trailerplats kontakta Varvsbas Stefan Melin

Nytt för i år är att vi anlägger ett speciellt område för båttrailrar. Vi gör detta för att minska de problem som uppstår vid sjö- och torrrsättning då båttrailrarna ofta hamnar på “fel” plats så att det hindrar annan verksamhet. Oftast har trailrarna ingen identifikation, och kan även vara låsta.

Tilldelning av vinterplats
Har du haft vinterplats det senaste året får du ett inbetalningskort för nästkommande vinter. Betalning ska vara klubben tillhanda senast 30 juni för fortsatt tillgång till vinterplats. Ansökan om medlemsskap/vinterplats görs genom att maila enligt följande:.  Nya sökande tilldelas plats efter tillgång. Inbetald avgift betyder inte automatiskt att man garanteras en plats.

Uppläggningsplatsens storlek
Maximal yta att utnyttja är en rektangulär yta som motsvarar båtens bredd + 0,7 m (0,8 m för träbåtar) x båtens längd + 0,7 m. Du får inte bygga ett båttäckning som överskrider dessa mått.