Sommarplats På Land

Varvsplanen skall i möjligaste mån vara fri från båtar sommartid då visst  underhållsarbete med mera sker då. Särskilda omständigheter kan dock medge att man som medlem under kortare eller längre tid ha sin båt placerad på varvsplanet, antingen på trailer eller på bockar. Regler för uppallning finns under Vinterplats.

Kontakta Varvsbas för frågor gällande detta.