Vinterplats i Sjön

Det finns möjlighet att tilldelas plats i sjön under vintertid. Förfrågan om detta görs till Varvsbas Stefan Melin.

Om du behöver el för större arbeten eller om du är vinterliggare med båten i  sjön och ö
nskar kontinuerlig anslutning till eluttag ska du före anslutning kontakta Elbasen. Värmeapparater för permanent användning ska då besiktigas och i vissa fall måste även elmätare inkopplas. Kablarna som sedan används för anslutning
till eluttag ska märkas med en speciell skylt som utdelas av Elbasen. Den extra elförbrukningen får du betala för.

Märk väl att du måste söka sommarplats separat hos hamnkapten