Vinterplats på Land

Ansvarig (endast vinterplats) –Stefan Melin Varvsbas

Pallning och stöttning – slamkryparen

Grundläggande om pallning och ansvar:
Det är båtägarens ansvar att försäkra sig om att allt stöttnings och pallningsmaterial är ändamålsenlig och att arbetet med dennes båt sker på ett smidigt sätt. Slipbasen är ansvarig för säkerheten vid torrsättning och sjösättning. Finner slipbasen att säkerheten äventyras är det dennes skyldighet att avbryta arbetet tills dess säkerheten ej äventyras.

OBS! Fr o m hösten 2021 tillåts ej längre några båtvaggor oavsett form, material och/eller konstruktion. Endast fabriksgjorda stöttor kommer för segelbåtar vara tillåtna. Fabriksgjorda bockar med justerbara stöttor kommer även att vara tillåtna för motorbåtar.

Reviderad pallningspolicy kommer att mailas ut och informeras om i början av 2021.

Frågor kring pallning mailas till varvsbas@lidingosegelsallskap.se

Exempel på tillåtna stöttor till segel och motorbåt samt bockar för motorbåt

Högtrycksspolning

Vi hänvisar till LSS gällande Miljöplan.

Täckning
Kommer mycket snö så kan belastningen bli avsevärd på en båt utan täckning. Denna ökning av tyngden utgör en ökad risk och och kan ju även skada båten vid temperaturväxlingar då det ömsom smälter och fryser. Gör du en båttäckning med brant fall så fastnar snön sällan och det är i alla fall lätt att skaka av den när du kommer för att titta till båten. Ett tips är att använda
en pressenning av god kvalitet och surra den med gummirep runt skrovet och samtidigt fästa den i kölpallningen. Det är inte tillåtet att surra pressarna i båtstöttorna,  stöttorna kan ryckas ur läge vid kraftiga vindar. Har du byggt ett helt ”båthus” så se till att förankra detta ordentligt i marken.

Tilldelning av vinterplats
Har du haft vinterplats det senaste året får du ett inbetalningskort för nästkommande vinter. Betalning ska vara klubben tillhanda 1 Juli för fortsatt tillgång till vinterplats. Ansökan om medlemsskap/vinterplats görs här .  Det går förstås även att skriva till klubbens adress. Nya sökande tilldelas plats efter tillgång. Inbetald avgift betyder inte automatiskt att man garanteras en plats. Märk väl att du måste söka Sommarplats separat hos Hamnkapten

Uppläggningsplatsens storlek
Maximal yta att utnyttja är en rektangulär yta som motsvarar båtens bredd + 0,7 m (0,8 m för träbåtar) x båtens längd + 0,7 m. Du får inte bygga ett båttäckning som överskrider dessa mått. Vi uppmanar nya medlemmar att säkerställa att rätt stöttning används i god tid innan torrsättning. Om du är osäker – kolla med varvsbasen!

Av- och påmastning – Mastskjul

Vid mastkranen finns instruktioner om av- och påmastning. I mastskjulen får endast master plats (ej bommar), det blir trångt ändå. Masten ska så långt rimligt vara avklädd. Det betyder att stående rigg, spridare samt övriga skrymmade beslag ska vara borttagna. Är din mast lätt/kort lägg den på en plats där du inte vill lägga en lång och tung mast, du kanske har/får en kompis som blir glad. Varje höst innan avmastningsperioden börjar städas mastskjulen. Då tas allt ut, förutom master som är väl märkta med ägarens namn och telefonnummer.

Pelarkranen

Behöver du lyfta ur motorn kan pelarkranen vara användbar. I skåpet på kranen  (öppnas med klubbnyckeln) finns manöverutrustning samt instruktion.

Jolleförvaring

Under vinterperioden kan du förvara jollen antingen under din båt eller i jollesticket. På sommaren ska jollen ligga på land nedanför jollesticket eller i jollesticket.

Snickarboden

Snickarboden kan du använda för mindre byggnadsjobb i trä och plast. Av brandsäkerhetsskäl får du får inte använda öppen eld eller svetsa, skära och slipa i stål eller metall. Lämna boden som du tror att din klubbkamrat vill att den ska se ut när han/hon kommer. Lämna ej kvar överblivet material.