Drift

Hamnkapten: Stefan Velander 070-607 11 97

Torr- och sjösättningssamordnare: Magnus Wild- Nordlund 076-818 78 90  (Vinter & Sommarplatser)

Varvsbas: Olle Nordlander  070-628 51 24

Intendent: Lars Gunnarsson 070-303 71 88

Driftsamordnare (arb.pl etc): Stefan Melin 070-738 11 22

Säkerhet: Erik Holmstedt 073-030 96 98                    

Elbas: Lars Ögren 070-584 15 05

Maskin: Stefan Velander t.f 070-607 11 97

Miljöbas: Magnus Roslund 073-598 26 30

Fastighetsskötare: Hans Nordgren 0705-11 65 22