Drift

Hamnkapten                                                Stefan Velander 070-607 11 97

Torr- och sjösättningssamordnare        Magnus Wild- Nordlund 076-818 78 90  (Vinter & Sommarplatser)

Varvsbas                                                         Stefan Melin  070-738 11 22

Intendent                                                       Lars Gunnarsson 070-303 71 88

Elbas                                                                Lars Ögren 070-584 15 05

Maskin                                                            Stefan Velander t.f 070-607 11 97

Miljöbas                                                          Magnus Roslund 073-598 26 30

Fastighetsskötare                                        Hans Nordgren 0705-11 65 22