Drift

Hamnkapten           Stefan Velander sommarplatser) 070-607 11 97

Bryggbas                   Magnus Wild- Nordlund 076-818 78 90

Varvsbas                   Stefan Melin  070-738 11 22 (vinterplatser)

Intendent                  Lars Gunnarsson 070-303 71 88

Elbas                           Lars Ögren 070-584 15 05

Maskin                       Stefan Velander t.f 070-607 11 97

Miljöbas                     Magnus Roslund 073-598 26 30

Fastighetsskötare   Hans Nordgren 0705-11 65 22

Säkerhet/Nycklar    Owe Hedberg 070-618 08 59