Sommarplats

Att söka medlemskap

Alla är välkomna att vara medlemmar i Lidingö segelsällskap och ansökan mejlas till info@lidingosegelsallskap.se 

Medlemskap berättigar dock inte båtplats. LSS följer de regler som avtalats med Lidingö kommun och därför gäller vissa krav för att kunna tilldelas båtplats:

  • Sökande måste vara bosatt på Lidingö (eller ha ett bestämt inflyttningsdatum)
  • Sökande måste vara registrerad i Lidingö båtförbunds gemensamma båtkö.  LÄNK till båtkön

Båtkön är gemensam vinterplats för alla klubbar och platser fördelas utifrån denna, i första hand med utgångspunkt från kötid men hänsyn tas även till båttyp och lämplighet för aktuell ledig plats. Platser (sommar och vinter) tilldelas av Hamnkapten och Varvsbas

 

Hamnen är väl skyddad för de flesta vindar. Sällskapets hamnanläggning består av:

• Långbryggan –  sällskapets egen med plats för ca  35 båtar.
• Slipbryggan – sällskapets egen med plats för ca  5 båtar.
• Pontonbryggorna, som ägs och underhålls av kommunen, med plats för ca 150 båtar.

• Svajplatser – 10 st friliggande bojar.

Fullständiga regler finns i Hamn- och Varvsordningen 210222.SM.LSS. Hamn och varvsförordning.