Sommarplats i Sjön

Ansvarig för sommarplatser – Hamnkapten –  Magnus Wild-Nordlund
Tel: 076-818 78 90

Tilldelning av hamnplats (befintliga medlemmar)
Har du haft hamnplats det senaste året skickas i januari månad ett inbetalningskort för nästkommande sommar. Betalning ska vara klubben tillhanda senast 31 januari  för fortsatt tillgång till hamnplats.

Alla är välkomna att vara medlemmar i Lidingö segelsällskap men medlemskap berättigar inte till båtplats. LSS följer de regler som avtalats med Lidingö kommun och därför gäller vissa krav för att kunna tilldelas båtplats:

  • Sökande måste vara bosatt på Lidingö (eller ha ett bestämt inflyttningsdatum)
  • Sökande måste vara registrerad i Lidingö båtförbunds gemensamma båtkö.   LÄNK till båtkön

Båtkön är gemensam vinterplatsför alla klubbar och platser fördelas utifrån denna, i första hand med utgångspunkt från kötid men hänsyn tas även till båttyp och lämplighet för aktuell ledig plats. Platser tilldelas av LSS hamnkapten (sommarplatser) respektive LSS varvsbas (vinterplatser)

Hamnen är väl skyddad för de flesta vindar. Sällskapets hamnanläggning består av:

• Långbryggan –  sällskapets egen med plats för ca  35 båtar.
• Slipbryggan – sällskapets egen med plats för ca  5 båtar.
• Pontonbryggorna, som ägs och underhålls av kommunen, med plats för ca 150 båtar.

• Svajplatser – 10 st friliggande bojar.

Fullständiga regler finns i Hamn- och Varvsordningen som

finns här samt i klubbhuset. Här följer några av reglerna.

Bryggförtöjning
Generellt gäller maximal båtvikt på 10 ton för båt på pontonbryggorna. För att skydda bryggor och båtar ska man ha två fullgoda fjädrar till bryggförtöjningen samt ändamålsenlig avfendring längs friborden.

Jollar
Jollar och annan materiel får ej förvaras på bryggorna. För jollar finns dels ett ”stick”, man sticker in jollen i ett hyllsystem under tak dels en särskild anvisad plats framför sticket. Jollarna ska vara väl märkta med ägarens namn och telefonnummer.

Vattenposter
Vattnet kommer från vår egen brunn och kloreras. Tillgången är i viss mån begränsad vilket normalt sett inte innebär problem men det är bra om du är sparsam med vattnet vid båttvätt.

Eluttag
Av säkerhetsskäl får du inte lämna båten med inkoppling till eluttag. Undantaget är batteriladdning och då ska detta vara angivet på kabeln. Kabel får inte heller fästas (najas, klamras etc.) till bryggorna. Efter avslutat arbete ska kabeln tas bort från bryggan.

Rigg
För att undvika störande slammer vid svall och blåst så är det en god gärning att surra fall så att båten är ”tyst”