Om Lidingö Runt

Lidingö Runt arrangerades första gången av Lidingö Segel Sällskap den 29 maj 1949 som en mindre klubbtävling för medlemmar i LSS och klubbar som var anslutna till Lidingö Båtförbund.

1950 arrangerades tävlingen igen – som en öppen tävling. De första åren deltog ett 50-tal båtar och antalet ökade snabbt. Under 2000-talet har tävlingen haft ungefär 400-450 deltagande båtar. Kappseglingen är starten på säsongen för många ostkustseglare och både familjeseglare och professionella kappseglare brukar deltaga.

På 2000-talet har tävlingen lockat deltagare i de extrema klasserna, exempelvis Super Maxi 100 och trimaraner i 60 fots-klassen, där besättningarna får ett bra tillfälle att trimma båtar och besättning inför de större kappseglingarna i Sverige.

Starten sker nedanför Foresta/Millesgården och målet är vid gamla Torsviks fyr, norr om Lidingöbron.

Tidigare seglade man Lidingö Runt på söndagar och kappseglade med jollar på lördagen vid Islingeviken.

Anmälan och info www.lidingorunt.se