Vakttjänst

Vi har ett system med vaktplikt som innebär att varje medlem som har plats för en båt i LSS är skyldig att göra en vakttjänst per år. Detta gäller oavsett om man har vinter- eller sommarplats.  Avsikten med vakttjänsten är i första hand preventiv, vilket innebär att vakten skall  finnas synlig på området.

Det ingår även i vaktens uppgift att tillse att sällskapets båtar är väl och säkert förtöjda så skador ej kan uppstå i händelse av hårt väder.

Sällskapet rekommenderar sina medlemmar att göra besök av tjuvar så ointressant som möjligt. Ta av propellrar, motorkåpor på utombordare samt helst även underhus.

Vakttilldelning
Vaktpass bokas i BAS . Den som inte antecknar sig tilldelas ett vaktpass av vaktchefen.

Vakttjänsten är ett utmärkt sätt att lära känna sina klubbkamrater då varje vaktpass utgörs av två personer.

Vaktregler
Fullständiga föreskrifter för vakttjänsten finns under i vaktlådan i klubbhuset. Du når vaktchef på sakerhet@lidingosegelsallskap.se