Vakttjänst

Vi har ett system med vaktplikt som innebär att varje medlem som har plats för en båt i LSS är skyldig att göra vakttjänst. Detta gäller oavsett om man har vinter- eller sommarplats.  Klubben har tillämpat detta system under många år då det visat sig att de klubbar där vakttjänst sker har mycket lägre stöldfrekvens än övriga klubbar.
Avsikten med vakttjänsten är i första hand preventiv, vilket innebär att vakten skall  finnas synlig på området.

Det ingår även i vaktens uppgift att tillse att sällskapets båtar är väl och säkert förtöjda så skador ej kan uppstå i händelse av hårt väder.

Sällskapets styrelse och drift rekommenderar starkt sina medlemmar att göra besök av tjuvar så ointressant som möjligt. Ta gärna av propellrar, motorkåpor på utombordare samt helst även underhus.

Vakttilldelning
Teckningslista för vakttjänsten anslås under senvintern i  klubbhusets anslagstavla.. Vakttjänsten är ett utmärkt sätt att lära känna sina klubbkamrater då varje vaktpass utgörs av två personer. De som inte antecknar sig tilldelas ett vaktpass av vaktchefen.

Vaktregler
Fullständiga föreskrifter för vakttjänsten finns under i vaktlådan i klubbhuset. Du når vaktchef på Mailto:sakerhet@lidingosegelsallskap.se