Hyra Klubbhuset

Som medlem i LSS ges möjlighet att hyra Klubbhuset.

Så här gör du för att boka lokalen.

1: Skicka ett mail till klubbmastare@lidingosegelsallskap.se och skriv “Bokning” + ditt namn och önskat datum i ärenderaden. I mailet skall följande information finnas: namn, telefonnummer, mobilnummer, mailadress, medlemsnummer.

2: Du får bekräftelse på om datumet är ledig

3: Betala in hyra. Bokningen är giltig först när aktuell hyra är inbetald Lidingö Segelsällskap BG 737-7310

 
Pris: 1000 kr + deposition 1000 kr (som betalas tillbaka efter inspektion)