SJÖSÄTTNING

Instruktioner tider för sjösättning

Båtägare: gå in på LSS hemsida, Medlemsskap, Inloggning BAS, logga in, min sida. Under Båtförvaring finner du benämningen för din vinterplats med kvartersnummer med åtföljd löpnummer. Skriv ner den på en bit papper. 
Gå tillbaka till LSS hemsida, Vinterplats, Sjösättning, klicka på TSS-planen, leta upp ditt kvarter, läs av sjösättningstiden 

Instruktioner vid sjösättning

För att sjösättning skall gå säkert och smidigt skall du försäkra dig om att stöttning är placerad så att subliftern kan köras in på ett säkert sätt och att ingen stötta står i vägen för subliftern. Om du vid något tillfälle ändrat stöttningen sedan torrsättning skall stöttning återställas i läge som var då båten ställdes ner.