Sjösättning

Torr- och sjösättningsarbete – Sliplag

Slipbasen är ansvarig ledare för sliplagets arbete. Det är viktigt att du är uppmärksam på slipbasens instruktioner samt att du är med under hela slippasset. Tas båten med slipvagn bör det finnas två personer per båt.