Styrelse

Ordförande:                 Johan Wadmark

Vice Ordförande:        Pär Gunnartz

Kassör:                           Olle Nordlander

Sekreterare:                 Kenneth Petersen

Intendent:                     Lars Gunnarsson

Webbansvarig:              Fredric Behmer

Ledamot:                        Lena Attering Utbult

Adjungerad:                   Mona Ryberg Nordgren

Klubbmästare:               Lotta Sydäng – Melin         

Kappseglingsansvarig: Clemens Fleige

ARKIV STYRELSEN