Torrsättning

Torrsättningstider 2023

Torrsättningstider finner du på fakturan för vinterförvaring, som du erhöll strax efter midsommar, alternativt kolla på din sida i (BAS )

Tilldelning av vinterplats
Har du haft vinterplats det senaste året får du ett inbetalningskort för nästkommande vinter. OBS! Betalning ska vara klubben tillhanda senast 30 juni för fortsatt tillgång till vinterplats vilket kommer att kontrolleras inför torrsättning.