Torrsättning

Ansvarig: Torr- och Sjösättningssamordnaren (TSS)

Tilldelning av vinterplats
Har du haft vinterplats det senaste året får du ett inbetalningskort för nästkommande vinter. OBS! Betalning ska vara klubben tillhanda senast 30 juni för fortsatt tillgång till vinterplats vilket kommer att kontrolleras inför torrsättning.

Alla är välkomna att vara medlemmar i Lidingö segelsällskap men medlemskap berättigar inte till båtplats. LSS följer de regler som avtalats med Lidingö kommun och därför gäller vissa krav för att kunna tilldelas båtplats:

  • Sökande måste vara bosatt på Lidingö (eller ha ett bestämt inflyttningsdatum)
  • Sökande måste vara registrerad i Lidingö båtförbunds gemensamma båtkö.  LÄNK till båtkön

Båtkön är gemensam vinterplatsför alla klubbar och platser fördelas utifrån denna, i första hand med utgångspunkt från kötid men hänsyn tas även till båttyp och lämplighet för aktuell ledig plats. Platser tilldelas av LSS hamnkapten (sommarplatser) respektive LSS varvsbas (vinterplatser).