23 Mars 2023 – Årsmöte i Lidingö segelsällskap!

Plats & tid: LSS klubbhus 2023-03-23 kl. 19:00, enklare förtäring från 18.30
Anmälan till klubbmastare@lidingosegelsallskap.se senast 2023-03-17

Välkomna!

230312 Historiska Fyren-nummer nu på webben!

Nu kan vi äntligen bläddra bland tidigare nummer av vår förnämliga Fyren. Du finner dem i menyn under Medlemskap, eller via denna LÄNK

Sjösättning 2023

Skiss och datum per “kvarter” har mejlats ut men finner du inte den informationen så finns den såklart även HÄR

⚓️☀️

Foto: Fredric

230109 Förhållningsregler när du ligger på land!

Du får som medlem endast underhållsladda dina batterier i maximalt 24 timmar i sträck. Missbrukas detta kommer du att tilldelas en strömförbrukningsmätare och samt debiteras för ditt nyttjande av el. Värmare etc får under inga omständigheter vara igång i båtarna utan uppsikt!

Visa dina varvskamrater hänsyn! Tänk på hur du spänner upp tampar från täckställningar etc. Dessa skall fästas inom ditt tilldelade område, inte över andras båtar eller i klubbens anordningar som bryggor etc!

Din båt skall vara tydligt märkt med namn och telefonnummer så att du kan nås om något händer din båt.

LSS GÖR AV SÄKERHETSSKÄL LÖPANDE KONTROLLER PÅ DESSA SAKER!

Torrsättning 2022

Schema samt torrsättningsdagar finner du här

220913 Säkerhetsföreskrifter för Mastkran

Detta är inte en användarinstruktion för mastkranen utan endast en påminnelse om några av de viktiga säkerhetsföreskrifterna vid användning av mastkranen.
 Mastkranen används på egen risk och eget ansvar.
 Mastkranen får endast användas av LSS medlemmar som tilldelats sommar-
eller vinterplats och för det avsedda syftet.
 Av- och påmastning kräver minst 3 personer varav en är utsedd
arbetsledare; 1 sköter kran, 1 styr och håller masten på plats vid
mastfot/genomföring, 1 monterar/demonterar vant/stag.
 Vid lyft skall manöverdonet hanteras av en person på kajen som enbart har
till uppgift att manövrera kranen.
 Arbetsledaren skall ha erforderlig kunskap och ansvarar för att arbetet sker
på ett säkert sätt.
 Saknar du erforderlig kunskap skall du ta hjälp av någon erfaren.
 En daglig säkerhetskontroll av bland annat lyftvajer, krok och krokspärr
skall utföras av arbetsledaren innan lyft sker.
 Arbetsledaren ansvarar för att inga utomstående vistas i arbetsområdet.
 Kom ihåg att rätt lastsäkring och lyftteknik är arbetsledarens ansvar.
 Lyftpunkten får aldrig vara under tyngdpunkten!
 Endast godkänd och oskadad rundsling (lyftstropp) får användas.
 Avbryt arbetet omgående om defekter eller brister upptäcks!
 Alla brister, skador eller driftstörningar skall anmälas till driftnämnden.
 Gå aldrig under hängande last!
 Håll ut båten från kajen med en lina till bojen och var uppmärksam på
svallvågor från förbipasserande båtar.
 Använd endast kranen i lugnt väder!
 Efter avslutat arbete skall lyftkroken parkeras i den svarta ”gummibananen”
med lätt uppsträckning utan att ”gummibananen” rätas ut för mycket.
 Rundslingen (lyftstroppen) skall låsas in i skåpet med manöverdonet.
 Båten skall vara ansvarsförsäkrad.
 Vid skador på mastkranen, orsakade av oaktsamhet, kan användaren bli
ersättningsskyldig.

Du vet väl att LSS genom OCEANLOGO fått fram massor av fina artiklar som våra medlemmar själva kan pryda med antingen vår nya fina logotyp, eller t ex våra båtars namn. Kläder, muggar, kuddar eller varför inte din akterspegel?

En enkel snygg tjänst för alla LSS’are som kan betala direkt på sajten med kort eller swish.
Våra medlemmar får 15% rabatt genom att skriva in rabattkod LSS i kassan.

https://oceanlogo.se/my-logos/Kod: LSS1234Jollar & kajaker/kanoter

Har du något i jollesticket, eller i anslutning till, ska den vara tydligt märkt med ditt namn och mobilnummer. Precis som med båtarna. Omärkta Jollar flyttas med tiden till “andra chansen” och därefter kan de komma bortforslas.