Mastkranen

Regler kring mastkranen

Detta är inte en användarinstruktion för mastkranen utan endast en påminnelse om några av de viktiga säkerhetsföreskrifterna vid användning av mastkranen.

 • Mastkranen används på egen risk och eget ansvar.
 • Mastkranen får endast användas av LSS medlemmar som tilldelats sommar- eller vinterplats och för det avsedda syftet.
 • Av- och påmastning kräver minst 3 personer varav en är utsedd arbetsledare; 1 sköter kran, 1 styr och håller masten på plats vid mastfot/genomföring, 1 monterar/demonterar vant/stag.
 • Arbetsledaren ansvarar för att inga utomstående vistas i arbetsområdet.
 • Kom ihåg att rätt lastsäkring och lyftteknik är arbetsledarens ansvar.
 • Vid lyft skall manöverdonet hanteras av en person på kajen som enbart har till uppgift att manövrera kranen.
 • En säkerhetskontroll av bland annat lyftvajer, krok och krokspärr skall utföras av arbetsledaren innan lyft sker.
 • Lyftpunkten får aldrig vara under tyngdpunkten!
 • Endast godkänd och oskadad rundsling (lyftstropp) får användas.
 • Alla brister, skador eller driftstörningar skall anmälas till driftnämnden.
 • Efter avslutat arbete skall lyftkroken parkeras i den svarta ”gummibananen”
 • med lätt uppsträckning utan att ”gummibananen” rätas ut för mycket.
 • Rundslingen (lyftstroppen) skall låsas in i skåpet med manöverdonet.
 • Vid skador på mastkranen, orsakade av oaktsamhet, kan användaren bli ersättningsskyldig.