Att Vara Medlem

Båtklubb – ej Marina
Sällskapet arrenderar ett markområde och pontonbryggor av Lidingö stad. På området finns i Sällskapets ägo –  klubbhus, mastskjul, arbetslokal, maskiner och utrustning för torr- och sjösättning, mast- och motorkran samt fasta bryggor och en mindre pontonbrygga.

Lidingö Segel Sällskap är en ideell förening (idrottsförening) vars ändamål är att inom båtsporten verka i enlighet med idrottens mål och inriktning genom att:
• Anordna seglings- och motorbåtstävlingar
• Uppmuntra och stödja deltagande i tävlingar
• Intressera ungdomar för sjösport
• Uppmuntra och stödja intresse för sjösportslig förkovran
• Främja turist- och långfärder till sjöss
• Anskaffa och förvalta lämpliga båthamnar och varv
Skillnaden mellan att ligga på en båtklubb respektive i en marina är att båtägaren i en båtklubb ansvarar helt för sin egenbåt, med skötsel, tillsyn, deltagande i torr och sjösättningar, vakttjänst och arbetsplikt. I en marina kan båtägaren betala för allt eller delar av detta. I båtklubben finns det funktionärer och även klubbkamrater om du behöver råd och hjälp, det är ju det som är själva idén med en förening.Vissa av klubbens verktyg och utrustning kan också lånas ut.

För att vi ska kunna förvalta och utveckla klubben behövs nu liksom tidigare ideella arbetsinsatser av oss medlemmar.