Nu kan vi boka arbetsplikten via BAS 🙂

Äntligen kan vi boka våra arbetsplikter via webben och BAS som du når här
https://bas.batunionen.se/Account/LogIn?ReturnUrl=%2f

 

Tänk på detta när du ligger på land!

Namn och telefonnummer SKALL finnas på varje båts stöttning eller trailer, LÄSLIGT, hela vintern.

Vaggor, stöttningar och kölpallningar skall regelbundet kontrolleras.

Trailers hanteras enligt anvisningar från Hans Nordgren som är trailerbas.