Styrelse 2019

Ordförande:                   Johan Wadmark

Vice Ordförande:          Pär Gunnartz

Kassör:                            Erik Holmstedt

Sekreterare:                  Kenneth Petersen

Intendent:                      Lars Gunnarsson

Ledamot:                        Fredric Behmer

Ledamot:                        Lena Utbult Atterling

Adjungerad:                   Mona Ryberg Nordgren

Klubbmästare:                                

ARKIV STYRELSEN