Regler Gällande Vinterplats

Ansvarig (endast vinterplats) – Varvsbas Stefan Melin

Tilldelning av vinterplats
Har du haft vinterplats det senaste året får du ett inbetalningskort för nästkommande vinter. OBS! Betalning ska vara klubben tillhanda senast 1 juli för fortsatt tillgång till vinterplats vilket kommer att kontrolleras inför torrsättning.

Alla är välkomna att vara medlemmar i Lidingö segelsällskap men medlemskap berättigar inte till båtplats. LSS följer de regler som avtalats med Lidingö kommun och därför gäller vissa krav för att kunna tilldelas båtplats:

  • Sökande måste vara bosatt på Lidingö (eller ha ett bestämt inflyttningsdatum)
  • Sökande måste vara registrerad i Lidingö båtförbunds gemensamma båtkö.   LÄNK till båtkön

Båtkön är gemensam för alla klubbar och platser fördelas utifrån denna, i första hand med utgångspunkt från kötid men hänsyn tas även till båttyp och lämplighet för aktuell ledig plats. Platser tilldelas av LSS hamnkapten (sommarplatser) respektive LSS varvsbas (vinterplatser).

Uppläggningsplatsens storlek
Maximal yta att utnyttja är en rektangulär yta som motsvarar båtens bredd + 0,7 m (0,8 m för träbåtar) x båtens längd + 0,7 m. Du får inte bygga ett båttäckning som överskrider dessa mått.

Torr- och sjösättningsarbete – Sliplag
Slipbasen är ansvarig ledare för sliplagets arbete. Det är viktigt att du är uppmärksam på slipbasens instruktioner samt att du är med under hela slippasset. Tas båten med slipvagn bör det finnas två personer per båt. Slipbasen har rätt att utdömma en pallning/stöttning. Skälet kan var att den är av dålig kvalitet eller av olämplig konstruktion. Båten tas då inte upp utan rapporteras till Driften. Detta gör vi enbart för allas säkerhet.

Av- och påmastning – Mastskjul
Vid mastkranen finns instruktioner om av- och påmastning. I mastskjulen får endast master plats, det blir trångt ändå. Masten ska så långt rimligt vara avklädd. Det betyder att stående rigg, spridare samt övriga skrymmade beslag ska vara borttagna. Är din mast lätt/kort lägg den på en plats där du inte vill lägga en lång och tung mast, du kanske har/får en kompis som blir glad. Varje höst innan avmastningsperioden börjar städas mastskjulen. Då tas allt ut, förutom master som är väl märkta med ägarens namn och telefonnummer.

Pelarkranen

Behöver du lyfta ur motorn kan pelarkranen vara användbar. I skåpet, som öppnas med klubbnyckeln, finns manöverutrustning och instruktion.

Jolleförvaring

Under vinterperioden kan du förvara jollen antingen under din båt eller i jollesticket.

Båtbottentvätt (text från Lidingö Segelsällskaps Miljöplan)
LSS målsättning är att medlemmarna på sikt ska använda sig av giftfria alternativ till att bottenmåla
sina båtar. I huvudsak förordar vi tvättning i borsttvätt, skrovskyddsdukar eller tvätt över spolplatta.
Högtryckstvättning av båtar målade med antifoulingfärg (färg som förhindrar beväxning) är EJ tillåtet.
Skrovrena båtar och båtar målade med hårda färger som inte är antifoulingfärg får tvättas på
varvsområdet och i borsttvätten.
Båtar målade med hårda antifoulingfärger får t o m 2017 tvättas i borsttvätten. Därefter är det inte
tillåtet.
Om man av någon anledning ät tvungen att tvätta sin botten på annat sätt måste medlemmen uppsöka
hamn/varv som kan tvätta båten över en spolplatta med efterföljande rening av tvättvattnet.

Täckning
Kommer mycket snö så kan belastningen bli avsevärd på en
båt utan täckning. Denna ökning av tyngden utgör en ökad risk
och och kan ju även skada båten vid temperaturväxlingar då
det ömsom smälter och fryser. Gör du en båttäckning med brant
fall så fastnar snön sällan och det är i alla fall lätt att skaka av
den när du kommer för att titta till båten. Ett tips är att använda
en pressenning av god kvalitet och surra den med gummirep
runt skrovet och samtidigt fästa den i kölpallningen. Det är inte
tillåtet att surra pressarna i båtstöttorna,  stöttorna kan ryckas
ur läge vid kraftiga vindar. Har du byggt ett helt ”båthus” så se
till att förankra detta ordentligt i marken.

Snickarboden kan du använda för mindre byggnadsjobb i trä och plast. Av brandsäkerhetsskäl får du får inte använda öppen eld eller svetsa, skära och slipa i stål eller metall. Lämna boden som du tror att din klubbkamrat vill att den ska se ut när han/hon kommer. Lämna ej kvar överblivet material.

Pallning och stöttning –Slamkryparen

Segelbåt
Kölen kan med fördel ställas nära marken på plankor. Båt- vagga går bra att använda. Den måste ha fri passage i för och akterända så att roder och köl kan passera fritt när båten körs in i vaggan. Maximal bredd på vaggan är 2,20 m (p.g.a. slamkryparens mått).

Motorbåt
De flesta båtar ställs bäst på bockar på vilka det sitter ställbara sidostöttor. Överst på stöttorna sitter reglerbara stödplattor  för att kunna justera trycket mot skrovet.  Det är nödvändigt att kunna göra det under vintern eftersom marken inte är stabil. Stöttorna ska ha en sådan lutning mot skrovet att stödplattan bildar rät vinkel mot stöttans centrumlinje.

BåtbockBildresultat för båtstöttor
Sätt namn och telefonnumer väl synligt på båtens stöttning! Då kan vi/klubbkamrater nå dig om något händer båten.