220520 Parkering på varvsområdet

Sjösättningsplan 2022

I denna skiss ser du vilket sjösättningsdatum som gäller för respektive Kvarter. Är du osäker på vilket kvarter du ligger i så finner du den infon i BAS Skiss för sjösättning här

Instruktioner tider för sjösättning 2022

Båtägare: gå in på LSS hemsida, Medlemsskap, Inloggning BAS, logga in, min sida. Under Båtförvaring finner du benämningen för din vinterplats med kvartersnummer med åtföljd löpnummer. Skriv ner den på en bit papper. 
Gå tillbaka till LSS hemsida, Vinterplats, Sjösättning, klicka på TSS-planen, leta upp ditt kvarter, läs av sjösättningstiden 

Instruktioner vid sjösättning

För att sjösättning skall gå säkert och smidigt skall du försäkra dig om att stöttning är placerad så att subliftern kan köras in på ett säkert sätt och att ingen stötta står i vägen för subliftern. Om du vid något tillfälle ändrat stöttningen sedan torrsättning skall stöttning återställas i läge som var då båten ställdes ner.

220113 Förhållningsregler när du ligger på land!

Du får som medlem endast underhållsladda dina batterier i maximalt 24 timmar i sträck. Missbrukas detta kommer du att tilldelas en strömförbrukningsmätare och samt debiteras för ditt nyttjande av el. Värmare etc får under inga omständigheter vara igång i båtarna utan uppsikt!

211023 Parkeringsanvisningar

Observera parkeringsförbudet på brandgatorna

Visa dina varvskamrater hänsyn! Tänk på hur du spänner upp tampar från täckställningar etc. Dessa skall fästas inom ditt tilldelade område, inte över andras båtar eller i klubbens anordningar som bryggor etc!

Din båt skall vara tydligt märkt med namn och telefonnummer så att du kan nås om något händer din båt.

LSS GÖR AV SÄKERHETSSKÄL LÖPANDE KONTROLLER PÅ DESSA SAKER!


210815 Torrsättningstider

Torrsättningstider finner du genom att ta fram fakturan för vinterförvaring, som du erhöll straxt efter midsommar.
Där framgår vilket kvarter du tillhör. Öppna torrsättningsplanen och leta upp ditt kvarter. Där framgår även torrsättningsdatum för ditt kvarter.
Om du ej erhållit faktura för vinterförvaring e-postar du TSS eller Kassören omgående.
Om något är oklart e-postar du tss@lidingosegelsallskap.se

Med hopp om en fortsatt fin sommar

Med vänliga hälsningar Magnus Wild- Nordlund

210911 Säkerhetsföreskrifter för Mastkran

Detta är inte en användarinstruktion för mastkranen utan endast en påminnelse om några av de viktiga säkerhetsföreskrifterna vid användning av mastkranen.
 Mastkranen används på egen risk och eget ansvar.
 Mastkranen får endast användas av LSS medlemmar som tilldelats sommar-
eller vinterplats och för det avsedda syftet.
 Av- och påmastning kräver minst 3 personer varav en är utsedd
arbetsledare; 1 sköter kran, 1 styr och håller masten på plats vid
mastfot/genomföring, 1 monterar/demonterar vant/stag.
 Vid lyft skall manöverdonet hanteras av en person på kajen som enbart har
till uppgift att manövrera kranen.
 Arbetsledaren skall ha erforderlig kunskap och ansvarar för att arbetet sker
på ett säkert sätt.
 Saknar du erforderlig kunskap skall du ta hjälp av någon erfaren.
 En daglig säkerhetskontroll av bland annat lyftvajer, krok och krokspärr
skall utföras av arbetsledaren innan lyft sker.
 Arbetsledaren ansvarar för att inga utomstående vistas i arbetsområdet.
 Kom ihåg att rätt lastsäkring och lyftteknik är arbetsledarens ansvar.
 Lyftpunkten får aldrig vara under tyngdpunkten!
 Endast godkänd och oskadad rundsling (lyftstropp) får användas.
 Avbryt arbetet omgående om defekter eller brister upptäcks!
 Alla brister, skador eller driftstörningar skall anmälas till driftnämnden.
 Gå aldrig under hängande last!
 Håll ut båten från kajen med en lina till bojen och var uppmärksam på
svallvågor från förbipasserande båtar.
 Använd endast kranen i lugnt väder!
 Efter avslutat arbete skall lyftkroken parkeras i den svarta ”gummibananen”
med lätt uppsträckning utan att ”gummibananen” rätas ut för mycket.
 Rundslingen (lyftstroppen) skall låsas in i skåpet med manöverdonet.
 Båten skall vara ansvarsförsäkrad.
 Vid skador på mastkranen, orsakade av oaktsamhet, kan användaren bli
ersättningsskyldig.


LSS har genom OCEANLOGO fått fram massor av fina artiklar som våra medlemmar själva kan pryda med antingen vår nya fina logotyp, eller t ex våra båtars namn. Kläder, muggar, kuddar eller varför inte din akterspegel?

En enkel snygg tjänst för alla LSS’are som kan betala direkt på sajten med kort eller swish.
Våra medlemmar får 15% rabatt genom att skriva in rabattkod LSS i kassan.

https://oceanlogo.se/my-logos/Kod: LSS1234


210326 Köp & Sälj på LSS

Nu kör vi igång Lidingö Segelsällskaps handelsplats för våra medlemmar. Vi har alla säkert saker över som kan komma en varvskamrat till pass

Annonsera här!


210213 Erbjudande från Navigationsskolan

Bästa medlem, det är aldrig för sent att lära sig något nytt eller friska upp gamla kunskaper. Kan man dessutom få ett intyg på detta är det ännu bättre. 

Vi har blivit kontaktade av ett företag som heter Navigationsskolan, www.navigationsskolan.se . De erbjuderalla LSS medlemmar digitala utbildningar för Förarintyg och Kustskepparintyg till ett reducerat pris.

Förarintygskursen kostar 845 SEK (ord pris 1295) och info om kursen finns  https://navigationsskolan.se/forarintyg/ priset gäller under 2021.

Kustskepparintygskursen kostar 1695 SEK (ord pris 1995) och info om kursen finns på  https://navigationsskolan.se/kustskepparintyg/  priset gäller under 2021.

Hur går man vidare? Om detta verkar intressant anmäler man sig på deras hemsida www.navigationsskolan.se och glömmer inte att ange att man är medlem i LSS, då får man det reducerade priset. På de respektive kursernas sidor finns mera information om intyg och examination.


210122 meddelande från vår Varvsbas

Jag vill också påpeka att samtliga pallade båtar ska vara täckta på ett sådant sätt att snö och is inte kan förorsaka viktförskjutningar med påföljande risk för kantring/vältande eller skador som kan innebära läckage från tankar o.dyl.

Jollar & kajaker/kanoter

Har du något i jollesticket, eller i anslutning till, ska den vara tydligt märkt med ditt namn och mobilnummer. Precis som med båtarna. Omärkta Jollar kommer flyttas till “andra chansen” och därefter kan de komma bortforslas. Senast 1/4 ska de vara märkta.

Pallningsmaterial i våra bockgårdar

Omärkt pallningsmaterial och/eller pallningsmaterial som, även om det har en ägare, inte tillhör båt registrerad i våra register kommer omhändertas. Även här är deadline 1/4. Bra om du som har material håller detta så kompakt och ihopbuntat som möjligt.

Arbetsplikter våren 2021

Listor kommer att publiceras 1/4 och aktuella datum är: 10/5, 11/5, 18/5, 20/5, 25/5 samt 27/5. Skulle behov uppstå för fler plikter kommer dessa att publiceras vartefter.