OBS! Nya miljökrav från kommunen gäller för LSS medlemmar!

Båtbottentvätt – detta gäller från och med år (2015)

• Båtar som är målade med antifoulingfärger får inte längre tvättas med högtryck på vinterförvaringsplats/hamnplan eller i vattnet, oavsett vilket år de senast målades.
• Båtar som är målade med hårda antifoulingfärger år 2014 eller tidigare får tvättas i borsttvätten.
• Skrovrena båtar och båtar som är målade med hårda färger som inte är antifoulingfärger får tvättas på vinterförvaringsplats/hamnplan, i vattnet och i borstvätten.

Ytterligare bestämmelser från och med 2018
• Från och med 2018 gäller dessutom att båtar som är målade med antifoulingfärger, oavsett vilket år de senast målades, får inte tvättas i borsttvätten.
Övrigt
• Båtar som inte kan använda borsttvätt kan exempelvis använda skrovduk. Om de är skrovrena eller målade med färg som inte är antifoulingfärg kan de tvättas för hand med ”Scrubbis” eller liknande när de ligger i vattnet.
• Målade båtar kan tvättas på varv som har spolplatta (Peters anm: antagligen menas antifoulingfärger) .

LSS uppmanar sina medlemmar till att helt sluta använda mjuka (blödande) bottenfärger på grund av att färgen smetar ner lyftslingen på slamkryparna och dessa smittar sedan av sig på andra båtar. Dessutom är det bara tillåtet att tvätta båtbotten på en spolplatta, vilket vi inte har.

Varvsplanen –  båt på trailer
Nytt för i år är att vi anlägger ett speciellt område för båttrailrar. Vi gör detta för att minska de problem som uppstår vid sjö- och torrsättning då båttrailrarna ofta hamnar på ”fel” plats så att de hindrar annan verksamhet. Oftast så har trailarna ingen identifikation, och kan även vara låsta.
Trailerområdet blir på cirka 600 kvm närmast grinden. Här ska varje trailer få sin speciella plats och där ska trailern stå med eller utan båt på. Den som endast har vinterplats för båt med trailer får inte parkera trailer på området under sommarsäsongen utan att meddela varvsbasen. Var vänlig och märk trailern med namn och telefonnummer. För mer information om trailerplatserna, kontakta varvsbasen.

Varvsplanen –  påfyllning av markmassor
Arbetet med att fylla igen de sänkor som ibland blir vattensamlingar fortsätter.

Mastskjulet
Det blir något nytt innanför den stora ingången med dubbeldörrar. Här kommer ett nytt mastställ att monteras på högra sidan längs väggen. Det blir grenställ i stål med något längre armar än de gamla i trä som gör att vi får plats med några fler master. Vi planerar även att sätta in elektriska lyftanordningar för smidigare hantering.
Som tidigare gäller att masterna ska vara så nakna som möjligt; stag, vant, spridare etc. ska vara borttagna. Observera att platserna innanför dubbeldörrarna endast är avsedda för master längre än 16 meter. Om driften upptäcker att mast kortare än 16 m har lagts in här, så måste båtägaren flytta sin mast. Om masten är utan namn och telefonnummer kommer masten att bli uttagen ur mastskjulet. Alla blir alltså gladare om det görs rätt från början.

Lidingö Segelsällskap
September 2015 / Intendenten Peter Elmström